Stichting Kennisbehoud
Hooibergen Nederland

Contact    Forum           Literatuur

De SKHN

heeft als doelstelling :

Het in stand houden, uitbouwen en verspreiden van de kennis over de hooiberg.
Het bundelen van de activiteiten rond de berg in Nederland
Het stimuleren van restauratie van oude bergen
Het stimuleren van bouwen van nieuwe bergen met
streekbepaalde kenmerken
De realisatie van een hooibergmuseum.
Het exploiteren van een kleine not for profit uitgeverij voor vergelijkbare activiteiten als SKHN

 

U kunt de stichting steunen door donateur te worden door minimaal Euro 10,00 per jaar (35 Euro voor professionals) over te maken op banknummer NL46INGB0004799819 onder vermelding van uw emailadres. U ontvangt minimaal drie maal per jaar de Nieuwsbrief van de Stichting         

Bezoek het virtueel hooibergmuseum van SKHN Klik hier

 

SKHN participeert in de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland

AEN heeft als doelstellingen:

het behouden, herstellen, ontwikkelen, benutten, herbestemmen en promoten van het agrarisch erfgoed in Nederland.

Agrarisch erfgoed' omvat niet alleen onze historische boerderijen, gebouwd tot 1965, maar ook hun erven, stallen, schuren, omringend landschap en het materiële en immateriële cultuurgoed dat daaraan verbonden is, zoals verhalen over de boerderijen, gebruiksgeschiedenis en de sociale omgeving van vroeger en nu.

Nadere info is totdat de AEN website met Kennisbank een feit is te vinden op www.agrarischerfgoed.nl onder activiteiten.

Voor onderlinge communicatie heeft SKHN een tijdelijke forum AEN ingericht.